VETLLEM PERQUÈ L'ACTUACIÓ DELS
ADVOCATS RESPONGUI ALS
INTERESSOS I A LES NECESSITATS
DE LA SOCIETAT.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell

CONTACTA AMB NOSALTRES

SEU COL·LEGIAL

ADREÇA I TELÈFON

Plaça Miquel de Clariana, 2 1r - 08500 VIC

Tel. 938893343 Fax: 938861966

ADREÇA ELECTRÒNICA

icavic@icavic.cat

HORARI

De dilluns a dijous de 9 a 14 i de 16 a 19 h

Divendres de 8 a 15 h