Notícies

30 nov 2018

Convocatòria Junta General Ordinària

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ha acordat fer la Junta General Ordinària, prevista en els articles 18 dels Estatuts Col·legials i 55 i 57 de l’Estatut General de l’Advocacia, el dimecres 19 de desembre de 2018.

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ha acordat fer la Junta General Ordinària, prevista en els articles 18 dels Estatuts Col·legials i 55 i 57 de l’Estatut General de l’Advocacia, el dimecres 19 de desembre de 2018, a 2/4 8 del vespre en primera convocatòria i a 8 del vespre en segona convocatòria a la seu del Col·legi, segons l’ordre del dia següent:
Primer. Lectura i aprovació de les actes de la Juntes Generals anteriors.
Segon. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de 17 de maig de 2018, pel que es va aprovar el manteniment de la Comissió de Drets, amb la seva incorporació a la de Drets Fonamentals i Drets Humans del Col·legi.
Tercer. Examen i aprovació del pressupost per a l’exercici de l’any 2019.
Quart. Torn obert de paraules.
 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell