Notícies

08 mar 2024

#8M

Per commemorar el dia Internacional de les Dones la Comissió de violència masclista i igualtat de gènere ICAVIC  us trasllada un estudi sobre  LA PROGRESSIÓ DE LES DADES D’ASSISTÈNCIA LLETRADA IMMEDIATA A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (2021-2023)

El percentatge d’assistència lletrada en el partit judicial de Vic en l’assistència immediata (La primera declaració a Comissaria)  ha evolucionat del 54,55%  el 2021  al 82,59%  el  2023. Un percentatge molt per sobre de la mitjana a Catalunya:  27,66% en les dades de 2021 al 72,71% el 2023. 

La Comissió de Violència masclista i igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana, en la qual forma part el Col·legi d’Advocats de Vic, s’ha marcat els següents reptes en l’assistència lletrada en les víctimes de Violència Masclista:

-    Incrementar les ràtios d’assistència lletrada a les víctimes de VM, des del moment inicial en la interposició de la denúncia, garantint un creixement uniforme a tot el territori.
-    Racionalitzar els sistema de guàrdies TOAD per l’atenció a la violència masclista, de forma que es presti un servei amb qualitat i immediatesa a totes les víctimes.
-    Insistir en la necessitat de modificar la legislació estatal, de forma que es contempli tots els àmbits de les violències masclistes, més enllà de la violència a l’àmbit de la parella, amb la corresponent repercussió en l’assistència jurídica gratuïta.
-    Treballar en la millora dels espais destinats a l’atenció de les víctimes de la violència masclista en els edificis judicials, amb la finalitat de garantir la privadesa i confidencialitat en l’atenció jurídica a les víctimes.
-    Analitzar els factors que incideixen en la concessió de les ordres de protecció, amb la finalitat de millorar l’atenció individualitzada i la protecció cautelar de les víctimes

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell