Notícies

05 abr 2019

El delegat de protecció de dades als despatxos d'advocats

En aquest moment, prop de finalitzar el primer any des de la plena obligatorietat d'implementació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, així com de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de garanties dels Drets Digitals, de 5 de desembre de 2018, encara resten algunes incògnites en la forma d'aplicar adequadament la normativa.

En aquest moment, prop de finalitzar el primer any des de la plena obligatorietat d'implementació del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, així com de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de garanties dels Drets Digitals, de 5 de desembre de 2018, encara resten algunes incògnites en la forma d'aplicar adequadament la normativa.
 

Un d'ells es refereix a la obligatorietat o no de que els despatxos d'advocats hagin de disposar de la figura del Delegat de Protecció de Dades, figura que ha de recaure en una persona o empresa que reuneixi els requisits que exigeix el RGPD.
 

Per ajudar a entendre millor les circumstàncies en es quals cal contemplar la necessitat de disposar de Delegat de Protecció de Dades (DPD), el CGAE ha elaborat un informe que considerem molt ben fonamentat i útil.
 

Us adjuntem l'informe elaborat pel Consejo General de la Abogacia Española (CGAE), de 26 de març de 2019.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell