Servei Orientació a la Mediació

SOM

El SOM ofereix informació sobre la mediació com a resolució alternativa de conflictes en qualsevol àmbit:

  • Una llista de mediadors acreditats i formats en la resolució de conflictes.
  • L'orientació i la tramitació per accedir a la mediació familiar pública gratuïta.
  • El contacte amb les parts per poder iniciar un procés de mediació
  • Mediació pública gratuïta

Els interessats a iniciar un procés de mediació poden gaudir del benefici de gratuïtat de la mediació sempre que s'escaiguin les condicions materials que estableixen les normes reguladores de l'assistència jurídica gratuïta. Així doncs, la mediació pot ser gratuïta per a les persones que són beneficiàries del dret a l'assistència jurídica gratuïta o que podrien ser-ho per tal com reuneixen les condicions necessàries. Tanmateix, la gratuïtat de la mediació i dels advocats designats s'atribueix individualment segons la capacitat econòmica de cada part. La part que no gaudeix del dret a la gratuïtat ha d'abonar la meitat del cost de la mediació.

El Servei es presta a la seu del Col·legi d'Advocats de Vic en col·laboració amb el Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya).

Cal demanar hora prèviament al telèfon 93 889 3343.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell