Modificacions col·legials

Aquí podeu accedir a la informació i documentació necessària per fer un canvi d'estat col·legial.

  Resident No resident
Modificació a exercent Instància de modificació col·legial Instància de modificació col·legial
Sol·licitud CGAE Sol·licitud CGAE
Sol·licitud alta pòlissa RC Sol·licitud alta pòlissa RC
Alta Censal Agència Tributària (model 036 o 037) Alta Censal Agència Tributària (model 036 o 037)
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte propi) Justificant d'alta al règim de previsió social (compte propi)
Alta RETA Alta RETA
Mútua Advocats Catalunya Mútua Advocats Catalunya
Mutualidad Abogacía Mutualidad Abogacía
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte aliè) Justificant d'alta al règim de previsió social (compte aliè)
Contracte laboral o declaració jurada Contracte laboral o declaració jurada
Modificació a no exercent Instància de modificació col·legial Instància de modificació col·legial
Baixa col·legial Instància de baixa col·legial Instància de baixa col·legial
Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell