Col·legiar-se per primera vegada

Col·legiar-se per primera vegada

Aquí podeu accedir a la informació i documentació necessària per col·legiar-se per primera vegada al Col·legi d'Advocats de Vic si disposeu de títol espanyol.

  EXERCENT NO EXERCENT
FORMULARIS Instància incorporació Instància incorporació
Sol·licitud incorporació CGAE Sol·licitud incorporació CGAE
Declaració manca incompatibilitat Declaració manca incompatibilitat
Sol·licitud alta pòlissa RC  
Ordre de domiciliació SEPA Ordre de domiciliació SEPA
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Original i còpia del títol de llicenciat en dret o graduat en dret Original i còpia del títol de llicenciat en dret o graduat en dret
Fotocòpia DNI vigent Fotocòpia DNI vigent
Fotografia personal mida carnet Fotografia personal mida carnet
Certificat de penals Certificat de penals
Alta cens agència tributària  
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte propi)  
Alta RETA  
Alter Mútua dels Advocats i Advocades  
Mutualidad Abogacía  
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte aliè)  
Contracte laboral o declaració jurada  
TAXES Drets incorporació 250,00 250,00
Quota incorporació CGAE 165,95 101,58
Quota col·legial trimestral 

55,90 1r any; 95,39 2n any; 134,88 3r any

174,37 a partir del 3r any

(anual) 128,92
Pòlissa de RC 387,03  

Col·legiar-se amb títol comunitari

Aquí podeu accedir a la informació i documentació necessària per col·legiar-se per primera vegada al Col·legi d'Advocats de Vic si disposeu de títol comunitari.

Advocats comunitaris EXERCENT NO EXERCENT
FORMULARIS Instància incorporació Instància incorporació
Sol·licitud incorporació CGAE Sol·licitud incorporació CGAE
Declaració manca incompatibilitat Declaració manca incompatibilitat
Sol·licitud alta pòlissa RC  
Ordre de domiciliació SEPA Ordre de domiciliació SEPA
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Original i còpia del títol de llicenciat en dret o graduat en dret Original i còpia del títol de llicenciat en dret o graduat en dret
Original i fotocòpia de l’homologació del Títol [Ministeri d’Educació 902.218.500; www.mec.es / Ministeri de Justícia 913.904.500; http://www.mjusticia.es/ ] Original i fotocòpia de l’homologació del Títol [Ministeri d’Educació 902.218.500; www.mec.es / Ministeri de Justícia 913.904.500; http://www.mjusticia.es/ ]
Fotocòpia del passaport o permís de residència Fotocòpia del passaport o permís de residència
Fotografia personal mida carnet Fotografia personal mida carnet
Certificat de penals del país de residència Certificat de penals del país de residència
Certificat d’inscripció davant l’autoritat competent de l’estat membre d’origen que acrediti que el lletrat és un professional de l’advocacia. Tramitar l'alta censal a l'oficina de l'Agència Tributària que correspongui Certificat d’inscripció davant l’autoritat competent de l’estat membre d’origen que acrediti que el lletrat és un professional de l’advocacia
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte propi)  
Alta RETA  
Alter Mútua dels Advocats i Advocades  
Mutualidad Abogacía  
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte aliè)  
Contracte laboral o declaració jurada  
TAXES Drets incorporació 250,00 250,00
Quota incorporació CGAE 165,95 101,58
Quota col·legial trimestral 

55,90 1r any; 95,39 2n any; 134,88 3r any

174,37 a partir del 3r any

128,39
Pòlissa de RC 387,03  

Col·legiar-se amb títol no comunitari

Aquí podeu accedir a la informació i documentació necessària per col·legiar-se per primera vegada al Col·legi d'Advocats de Vic si disposeu de títol no comunitari.

Advocats no comunitaris EXERCENT NO EXERCENT
FORMULARIS Instància incorporació Instància incorporació
Sol·licitud incorporació CGAE Sol·licitud incorporació CGAE
Declaració manca incompatibilitat Declaració manca incompatibilitat
Sol·licitud alta pòlissa RC  
Ordre de domiciliació SEPA Ordre de domiciliació SEPA
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Original i fotocòpia de la dispensa de nacionalitat [Ministeri de Justícia 913.902.178, http://www.mjusticia.es/ ]. Original i fotocòpia de la dispensa de nacionalitat [Ministeri de Justícia 913.902.178, http://www.mjusticia.es/ ].
Original i còpia del títol de llicenciat en dret o graduat en dret Original i còpia del títol de llicenciat en dret o graduat en dret
Original i fotocòpia de l’homologació del títol [Ministeri d’Educació 902.218.500; www.mec.es / Ministeri de Justícia 913.904.500; http://www.mjusticia.es/ ] Original i fotocòpia de l’homologació del títol [Ministeri d’Educació 902.218.500; www.mec.es / Ministeri de Justícia 913.904.500; http://www.mjusticia.es/ ]
Fotocòpia del passaport o permís de residència Fotocòpia del passaport o permís de residència
Fotografia personal mida carnet Fotografia personal mida carnet
Certificat de penals del país de residència Certificat de penals del país de residència
Certificat d’inscripció davant l’autoritat competent de l’estat membre d’origen que acrediti que el lletrat és un professional de l’advocacia. Tramitar l'alta censal a l'oficina de l'Agència Tributària que correspongui. Certificat d’inscripció davant l’autoritat competent de l’estat membre d’origen que acrediti que el lletrat és un professional de l’advocacia.
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte propi)  
Alta RETA  
Alter Mútua dels Advocats i Advocades  
Mutualidad Abogacía  
Justificant d'alta al règim de previsió social (compte aliè)  
Contracte laboral o declaració jurada  
TAXES Drets incorporació 250,00 250,00
Quota incorporació CGAE 165,95 101,58
Quota col·legial trimestral

55,90 1r any; 95,39 2n any; 134,88 3r any

174,37 a partir del 3r any

(anual)128,92
Pòlissa de RC 387,03  
Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell