Notícies

04 jun 2019

Protocol incidències lingüístiques

T’han requerit la traducció al castellà del document que has presentat en català? 

La legislació europea, l’estatal i la catalana permeten treballar davant els jutjats de Catalunya en les dues llengües oficials. Però a vegades la coexistència de les dues llengües pot produir situacions que no es resolen correctament per desconeixement de la llei, per comoditat o per inèrcia, entre altres motius. La Comissió de Llengua del CICAC té aprovat un protocol per solucionar amb eficàcia aquestes situacions. El coneixes? 

1. Informa del requeriment el responsable de llengua del teu col·legi d’advocats. Així de fàcil. Envia-li un correu electrònic amb les teves dades de contacte, la resolució dictada en què et requereixen la traducció i, si vols, afegeix una breu descripció de la situació.
2. Interposa, dins el termini corresponent, un recurs contra la disposició. Tenim a disposició dels col·legiats i col·legiades un model a l’enllaç https://www.cicac.cat/arees/llengua/drets-linguistics/ que pots adaptar al teu cas concret.
Les institucions col·legials (el teu col·legi i el Consell de l’Advocacia Catalana) s’encarregaran de fer totes les gestions tècniques i protocol·làries necessàries per tal que no hagis de fer cap traducció i que la traducció dels dinamitzadors adscrits al jutjat en qüestió sigui feta i aportada al procediment al més aviat possible.

El procés és senzill i ràpid.
Així garantim entre tots poder treballar en català amb normalitat davant els jutjats de Catalunya.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell