Videoconferències amb els centres penitenciaris

En virtut del conveni signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell de l’Advocacia Catalana, els col·legiats/des ICAVIC poden realitzar videoconferències amb els interns de les presons catalanes dels quals portin la defensa, estalviant-los temps i costos de desplaçament.

Aquestes videoconferències es realitzaran a la la sala de formació, habilitada per mantenir la seguretat i confidencialitat de l'entrevista.

Els centres penitenciaris que tenen disponible aquest servei són:

 • Brians-1
 • Brians-2
 • Quatre Camins
 • Lledoners
 • Puig de les Basses
 • Mas Enric
 • Dones
 • Joves
 • Ponent

Les peticions de videoconferències les hauran de gestionar els lletrats des de dins del portal E-Justícia.cat. Us recomanem que consulteu el manual per a fer us del sistema de videoconferències a través d’E-justícia. 

Instruccions

1- Accedir a l'aplicació de "Pase a prisión" de REDABOGACIA. Generar un volant digital i guardar el codi de seguretat que serà necessaria per concertar la videoconferència.

2- Accedir a EJUSTICIA , en el menú esquerra cal anar a l'opció "reserva de videoconferències". Automàticament s’obrirà la plataforma per fer la reserva. S’ha d’anar desplegant el menú de l’esquerra per clicar a “Llistat” i després clicar a “Sol·licitud”, opció que es troba a sota del formulari. Clicant a “Sol·licitud”, la plataforma demana el codi de seguretat del volant del punt. 1

3- Una vegada introduït el codi de seguretat ja es podrà reservar dia i hora per fer la videoconferència. Caldrà esperar la confirmació del centre que arribarà a través del correu electrònic. Rebut el correu electrònic de confirmació, l’advocat/da haurà de personar-se el dia i hora reservat a la seu ICAVIC.

Informació addicional

A partir del 25 de setembre de 2023

A partir d'aquesta data, l'advocacia pot  visitar als seus clients interns en centres penitenciaris, accedint als locutoris amb l’ordinador portàtil professional.

El calendari d'implementació d'aquesta mesura és el següent:

 • 25 setembre 2023: Brians 1
 • 10 octubre 2023: Dones, Brians 2, Joves, Lledoners
 • 31 octubre 2023: Puig Basses, Mas d’Enric, Ponent
 • 14 novembre 2023: Quatre Camins

S'haurà de tenir en compte que:

 • L'ordinador haurà de tenir prou càrrega de bateria.
 • No serà possible la connexió a internet mitjançant cap tipus de maquinari electrònic. Per tant, caldrà portar la documentació ja descarregada abans de la visita.
 • Resta prohibit portar a terme cap tipus de gravació o emissió online d’imatges i/o so durant l’estança en el centre penitenciari.
 • L’ordinador haurà de portar, durant tota l’estança en el centre penitenciari, la càmera web tapada.
 • Es manté la prohibició d’accedir als locutoris amb telèfon mòbil, a la que s’afegeix la d’accedir amb dispositius externs a l’ordinador portàtil que permetin la connexió a internet o la gravació d’imatge i/o so.

L’advocat o advocada que vulgui fer ús de visita assistida amb ordinador portàtil haurà de signar un document de confidencialitat dels requeriments de seguretat anteriors.

Les condicions d’accés a visites presencials amb interns en centres penitenciaris assistides amb ordinadors portàtils seran aplicables a les visites que es realitzin a través de sistema amb vídeoconferència entre els col·legis de l’advocacia i els centres penitenciaris.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell