Notícies

25 oct 2021

Visita institucional de la consellera de Justícia a la Seu Col·legial el divendres 22/10/2021

El passat divendres dia 22 d’octubre el Col·legi va rebre la visita de la Hble. consellera de Justícia Sra. Lourdes Ciuró a la seu col·legial, atenent a la petició que el nostre degà li havia adreçat per mantenir-hi una reunió de treball.

En el curs de la referida visita institucional varen abordar-se diferents assumptes d’interès relacionats, essencialment, amb el funcionament dels jutjats de Vic i les obres de remodelació que s’hi estan executant.

La Junta de Govern va traslladar a la consellera el malestar del nostre col·lectiu, i de la ciutadania en general, davant del col·lapse endèmic que pateixen els òrgans judicials del nostre partit judicial, així com davant de les importants mancances que pateixen les seves instal·lacions.

El degà va transmetre a la consellera la satisfacció del nostre col·lectiu per la posada en marxa del nou Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Vic, llargament reivindicat pel nostre Col·legi, però va expressar-li obertament que les actuals obres de remodelació, malgrat haver permès la implantació del dit nou jutjat, no són en cap cas la solució als problemes que avui té plantejats el nostre partit judicial en matèria d’instal·lacions.

En aquesta línia, el degà va reclamar a la consellera un Palau de Justícia per Vic, com a únic camí per garantir la prestació del servei públic de justícia que la ciutadania mereix. La Junta de Govern va informar a la Consellera que el Col·legi està fent passos en aquest sentit i que ha constituït en dates recents una Comissió Tècnica per avançar en la consecució d’aquest objectiu.

Finalment, el degà va demanar a la consellera el retorn immediat de les vistes penals a Vic.

La Junta de Govern 
Col·legi d’Advocats de Vic

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell