Biblioteca

Presentació

La Biblioteca del Col·legi d’Advocats de Vic ofereix un servei  obert a tots els col·legiats, estudiants de dret, alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica i altres professionals.

La missió de la Biblioteca és donar suport i contribuir  a la millora contínua del Col·legi com a servei, imprescindible i eficaç, de la professió de  dret;  encoratjant i facilitant l'accés als seus serveis i recursos; i oferint assistència i formació a tots els seus usuaris per tal de satisfer llurs necessitats d'informació.

El fons de la Biblioteca està format per diferents tipus de documents: paper, digitals, bases de dades online ; revistes electròniques ... Actualment tenim un total de 1400 documents en format paper, registrats i catalogats, i un important arxiu de documents antics, en el qual s’hi està aplicant una catalogació retrospectiva.

Pel que fa a les publicacions periòdiques, actualment es reben una 20 de revistes entres les gratuïtes i de subscripció , entre les més destacades tenim: La revista jurídica de Catalunya, Revista de Responsabilidad Civil, Circulacion y Seguro, La Notaria, Economist & Jurist.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell