Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Conforme a allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l’informem que, en relació a les dades personals que ens proporciona, el responsable del tractament és: 
-    L’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Vic (en endavant, ICAVIC)
-    NIF: Q0863010E
-    Domicili: Plaça Miquel de Clariana, 2 de Vic (08500)
-    T. 938893343 F.938861966 A/e icavic@icavic.cat
-    Espai web: www.icavic.cat
-    Delegat de Protecció de Dades de l’ICAVIC:
A/e. dpd@icavic.cat
Plaça Miquel de Clariana, 2
T. 938893343 F.938861966

1.    Responsable del tractament
L’ICAVIC és una corporació de dret públic titular d’aquesta pàgina web i de les bases de dades de caràcter personal que es generen a partir de les dades que proporcionen els usuaris mitjançant els formularis de contacte que figuren a la pàgina web. L’ICAVIC no té cap responsabilitat sobre els formularis de tercers que s’hagin enllaçat a l'espai web www.icavic.cat als efectes d’oferir informació als usuaris.

2.    Delegat de protecció de dades
El  delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’ICAVIC compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@icavic.cat, un escrit al Plaça Miquel de Clariana, 2 08500 Vic o  al telèfon 93 8893343.

3.    Activitats de tractament
ICAVIC duu a terme les activitats de tractament següents. 

1.    GESTIÓ COL·LEGIAL 
2.    JUNTA DE GOVERN
3.    RECURSOS HUMANS
4.    PROVEÏDORS I PARTICULARS
5.    PARTICULARS
6.    VIDEOVIGILÀNCIA
7.    FORMACIÓ
8.    LLISTES COL·LEGIATS
9.    REGISTRE SOCIETATS PROFESSIONALS
10.    BORSA DE TREBALL
11.    ASSISTÈNCIA JURIDICA GRATUITA/TORN D'OFICI
12.    GESTIÓ COMPTABLE
13.    BIBLIOTECA
14.    SERVEI DE CORREU COL·LEGIAL 
15.    SERVEIS DIGITALS WEB I XARXES SOCIALS
16.    COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA
17.    CRAJ
18.    COMISSIÓ D'HONORARIS
19.    TRIBUNAL ARBITRAL DE VIC
20.    CENTRE MEDIACIO COL·LEGI ADVOCATS VIC
21.    GRUP D'ADVOCATS JOVES
22.    COMISSIÓ DE FESTES
23.    COMISSIÓ DE DRETS HUMANS I DRETS FONAMENTALS
24.    MÚTUES

Enllaç al Registre d'Activitats de Tractament ICAVIC


4.    Finalitat del tractament de dades personals
L’ICAVIC tractarà les dades personals que els usuaris hagin facilitat a través de l’espai web per gestionar i proporcionar el funcionament correcte del servei col•legial que cada usuari hagi sol•licitat així com donar resposta a les consultes que plantegi.
Mitjançant la selecció de la casella corresponent, l’usuari accepta i dona el consentiment exprés i de forma lliure i inequívoca el tractament de les seves dades personals per la finalitat abans esmentada.
És necessari que l’usuari proporcioni informació veraç ja que, en cas contrari, l’ICAVIC no podrà prestar-li el servei que ha demanat i l’usuari respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a conseqüència d’haver facilitat dades falses, inexactes, incompletes i no actualitzades. A més, en aquest supòsit, l’ICAVIC les suprimirà previ bloqueig durant el període de conservació de dades que la normativa vigent estableix i que es detalla a continuació en l’apartat 5.
Correu electrònic: l’ICAVIC tracta les dades personals que obté a través de les direccions de correu habilitades per donar resposta a les consultes que se li plantegen amb relació als serveis que presta.
Xarxes socials: l’ICAVIC és titular d’un compte a Twitter® @advocatsvic @GajVic en merit del qual tracta les dades personals dels seus seguidors amb els límits que li permet la pròpia xarxa social. En concret, tracta les dades personals dels seus usuaris per informar de les activitats i esdeveniments que organitza, sobre les notícies rellevants del sector, i per participar en converses amb altres usuaris i/o seguidors.

5.    Menors d’edat
En cas que l’usuari sigui menor de 14 anys d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals abans de procedir a incloure les seves dades personals en els formularis de la pàgina web.

6.    Destinataris de la informació
Els destinataris de la informació que l’usuari proporcioni a través de l’espai web seran els organismes públics que resultin competents i que siguin necessaris per al compliment del servei que l’usuari ha demanat, així com de les obligacions fiscals i administratives que se’n derivin de la gestió del servei.
En cas que per la prestació del servei que s’hagi sol•licitat resulti necessari facilitar aquesta informació a altres entitats no previstes, no se cediran sense el consentiment previ de l’usuari.

7.    Drets de l’usuari
L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, i a la portabilitat de les mateixes davant la seu de l’ICAVIC a la Plaça Miquel de Clariana, 2 de Vic, al tel. 938893343 i fax. 938861966, per correu electrònic a icavic@icavic.cat aportant còpia del seu document d’identitat. També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent (APDCAT o AGPD). També pot, si ho considera oportú Presentar una reclamació davant el DPD ICAVIC.
En qualsevol moment, l’usuari pot revocar el consentiment que ha prestat pel tractament de les seves dades personals en aquest espai web. 

8.    Conservació de les dades personals
Les dades personals que es proporcionin a través d’aquest espai web es conservaran durant un període de 5 anys des de la última activitat realitzada.

9.    Mesures de seguretat
L’ICAVIC ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries i adequades en funció de les dades personals que tracta i, en especial, per evitar la pèrdua; el mal ús; l’alteració; l’accés no autoritzat; i, altres riscos possibles. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

10.    Cookies
L’ICAVIC utilitza cookies quan l’USUARI navega per les diferents pantalles i de l’espai web.
¿Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari
Per a què utilitza les cookies aquet espai web i quines són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:Tècniques: Permeten a l'usuari la navegació a través d’un espai web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella.
El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

política_cookies_acceptada

Tècnica

Pròpia

S'utilitza per conèixer si accepta cookies per no tornar a mostrar el missatge.

"nom del domini"

ci_session

Tècnica

Pròpia

S'utilitza per identificar cada usuari que accedeix a la web.

"nom del domini"

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:
Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Altres navegadors
Consulteu la documentació del navegador que tingui instal•lat.
Aquesta política de privacitat s’ha modificat per última vegada el 11 de desembre de 2018.


 

Banner SIGAAltermútuaMutualidadBanc de Sabadell