Registre de Mediadors ICAVIC

Inscripció al Centre de Mediació CEMICAVIC

El Centre de Mediació en Dret Privat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic (CEMICAVIC) està coordinat per la Comissió de Mediació del Col·legi, i vetlla per la difusió, la promoció i la utilització de la mediació com a sistema de resolució de conflictes alternatiu.

En el cas que estigueu interessats a formar part de la llista oficial de mediadors i mediadores que periòdicament actualitza el Col·legi, cal que ens ho feu saber i ens envieu el formulari següent.

Inscripció Centre de Mediació GENCAT

D'acord amb la Llei 15 /2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per ser donat d’alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, cal complir els requisits següents.

Per fer la inscripció cal sol·licitar-ho per escrit a la Secretaria de l'ICAVIC.

 

Banner SIGAAltermútuaMutualidadBanc de Sabadell