Notícies

13 mar 2020

Acords Junta de Govern en relació al coronavirus

En el dia d’avui la Junta de Govern del Col·legi, reunida de forma extraordinària, ha acordat un seguit de mesures, que s’adopten i entraran en aplicació des del proper dilluns dia 16 de març, fins el dia 3 d’abril, ambdós inclosos,  sense perjudici que en funció de com s’esdevingui els fets, dites dates i mesures es puguin modificar.
Dites mesures, com sabreu, se’ns presenten necessàries d’acord amb els darrers esdeveniments, per tal que aquest Col·legi segueixi i s’adapti a totes les mesures de contenció que des de les diferents administracions s’estan adoptant. 
 

Per tal motiu, s’ha acordat que el nostre Col·legi, en concret les seves instal·lacions romandran en funcionament però tancades al públic i als col·legiats/des des del dia 16 de març fins el dia 3 d’abril, ambdós inclosos. Amb aquesta mesura es pretén col·laborar en les mesures de contenció, alhora que permetre el funcionament del Col·legi i del seu personal. 

En relació als serveis que el Col·legi presta: 
a)    Atenció al Col·legiat/da: 
•    Es suspèn l’atenció presencial, per raó del tancament de les instal·lacions del Col·legi. Tots els tràmits que els col·legiats/des hagin de dur a terme amb el Col·legi es podran realitzar o bé telefònicament o bé telemàticament. S’exceptua únicament el tràmit de renovació de la targeta ACA. 
•    Inscripcions cursos, etc.: A realitzar únicament de forma telemàtica. 
•    Presentació escrits deontològics, instàncies, etc.: A realitzar únicament de forma telemàtica. 
•    Curs d’anglès: es suspèn. 
•    No es podrà atendre visites, ni tampoc celebrar reunions, ni d’assistència lletrada ni de mediació, a les instal·lacions del Col·legi. 
•    L’accés a la biblioteca també romandrà tancat. Es recorda als Col·legiats/des que a través de la web col·legial es pot consultar el catàleg online de la biblioteca i, per consultes a les bases de dades especialitzades, podeu trucar a la bibliotecària. 
•    L’atenció als mutualistes resta també suspesa. 
•    El Deganat obert es prestarà únicament de forma telefònica en els horaris habituals. 

b)    Atenció a la ciutadania: 
•    El servei del SOM queda suspès fins el dia 3 d’abril. Es reprogramaran les visites previstes per la setmana entrant. 
•    El servei del SOJ es prestarà de forma telefònica, anul·lant les visites presencials programades. Els advocats/des que presten aquest servei seran informats durant el dilluns dia 16 per part Col·legi, i tindran accés a les instal·lacions del Col·legi per la prestació d’aquest servei telefònic. 
•    Assistència Jurídica Gratuïta: els ciutadans/es es podran dirigir al Col·legi de forma telemàtica o telefònica, i se’ls indicarà en cada cas com actuar i procedir. 

c)    Altres 
•    L’oficina del Col·legi a les instal·lacions del Jutjat romandrà tancada durant tot el període indicat, és a dir, fins el 3 d’abril. 

Vic, a 13 de març de 2020

La Junta de Govern

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell