Formular una denúncia

Està accedint al Canal de Denúncies que ha habilitat l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic per  tal de poder informar incompliments segons els principis de la política del canal de denúncies ICAVIC APROVAT en sessió de Junta de Govern el dia 22 de juny de 2023.


La finalitat del canal és permetre  la presentació d’informació de possibles irregularitats, actes contraris a la legalitat o a les normes internes de l’entitat, conforme a allò que estableix la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.


Els fets han d’estar relacionats amb persones que integren la Comunitat Col·legial en l'exercici de les seves funcions o de les responsabilitats que els han estat assignades.


Garanties i drets de les persones denunciants i denunciades 

1.    L'informant tindrà les garanties següents en la seva actuació:


•    Dret a formular comunicació de manera anònima o no anònima; en aquest segon cas es garantirà la reserva d'identitat de l'informant, de manera que aquesta no sigui revelada a terceres persones i es garantirà en tot moment la deguda confidencialitat.
•    Dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones i només es pot comunicar a l'Autoritat Judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.
•    Dret a formular la comunicació verbalment o per escrit. 
•    Dret a Indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur on rebre les comunicacions que faci a propòsit de la investigació.
•    Dret a renunciar a rebre comunicacions relatives al procediment.
•    Dret a comparèixer davant del Responsable, quan sigui requerit, sent assistit per un professional de l'Advocacia. Podent sol·licitar la compareixença per videoconferència o altres mitjans telemàtics que garanteixin la confidencialitat de la seva identitat, seguretat i fidelitat de la comunicació.
•    Dret a conèixer l'estat de tramitació de la seva denúncia i els resultats del procediment de recerca realitzats.
•    La presentació d'una comunicació per part de l'informant no el converteix,  per si mateixa, la condició d’interessat en el procediment.


2 .    El tercer o tercers afectats per la denúncia presentada gaudiran de les següents garanties:
•    Dret que se l’informi de les accions o omissions que se li atribueixen. 
•    Dret a ser escoltat en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adequat per tal de garantir la bona fi de la investigació.
•    Dret a la presumpció d'innocència. 
•    Dret de defensa. 
•    Dret a la confidencialitat preservant la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.
•    Dret d'accés a l'expedient, en els termes que regula el present procediment i la Llei.


Addicionalment, es recull la Política de privacitat per a denunciants i denunciats aplicada a les dades personals que rebem i gestionem al Canal de Denúncies.
 

Presentació de la denúncia a través d’aquest canal

Sota aquestes indicacions trobarà l'accés al formulari de denúncies on haurà d'omplir un senzill qüestionari, podent indicar si prefereix realitzar la seva comunicació de forma anònima i bé identificant-se amb les seves dades, garantint, en aquest cas la seva confidencialitat.

El Canal li habilitarà una bústia d'accés, de manera que, fins i tot en el cas de denúncia anònima, vostè rebrà informació sobre l'estat de la mateixa llevat que hagi indicat en el formulari inicial que no vol rebre més informació.
 

Fets que no són objecte de comunicació en aquest canal de denúncies

El Canal de denúncies no està habilitat per recollir comunicacions o informacions relacionades amb:
 •    Els comportaments dels advocats i les advocades en l'exercici de la seva activitat professional, en l'exercici de la seva activitat en el Torn d' Ofici o l' Assistència al Detingut o en les seves activitats particulars
 •    Els comportaments de funcionaris de l' Estat o de l' Administració de Justícia en l' exercici de les seves funcions públiques o activitats particulars
 •    Els comportaments de qualsevol persona física o jurídica aliena a l'activitat de l' ICAVIC
 
Qualsevol comunicació rebuda, relacionada amb persones o fets exclosos de la finalitat del Canal, serà eliminada sense procedir a la seva anàlisi, en excedir l'àmbit competencial d'aquest canal de denúncies.
 

El camp "Indicar les accions o omissions relacionats amb els fets objecte de la seva denúncia" és obligatori
El camp "Quina relació manté amb ICAVIC" és obligatori
El camp "Exposi aquí els fets que són objecte de la seva denúncia (pot completar amb arxius vídeo, text o imatges)" és obligatori
El camp "Identificar les persones a les que creu que es poden atribuir les accions u omissions denunciades" és obligatori
El camp "Arxiu adjunt 1" és obligatori
Formats admesos: .pdf, .doc, .docx, .xls, .txt, .gif, .jpg, .png
El camp "Arxiu adjunt 2" és obligatori
Formats admesos: .pdf, .doc, .docx, .xls, .txt, .gif, .jpg, .png
El camp "Arxiu adjunt 3" és obligatori
Formats admesos: .pdf, .doc, .docx, .xls, .txt, .gif, .jpg, .png
El camp "Pot decidir si trametre aquesta comunicació de manera anònima o identificant-se amb les seves dades seleccionant l’opció en el quadre següent" és obligatori
El camp "Nom i cognoms" és obligatori
El camp "DNI" és obligatori
El camp "Telèfon" és obligatori
Posa una adreça de correu vàlida
Aquest camp és obligatori

Per garantir la seguretat et demanem que resolguis la següent formula:

Has de resoldre el captcha correctament
Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell