Notícies

08 mar 2021

Convocatòria Junta General Ordinària 24.03.2021


La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ha acordat celebrar la Junta General Ordinària, prevista en els articles 18 dels Estatuts Col·legials i 55 i 57 de l’Estatut General de l’Advocacia, el dimecres 24 de març de 2021, a 2/4 de 7 del vespre en primera convocatòria, i a les 7 del vespre en segona convocatòria, a la seu del Col·legi, situada a la plaça Don Miquel de Clariana, núm. 2, de Vic, segons l’ordre del dia següent:

 

Primer. Lectura de l’acta de la Junta General anterior.

Segon. Ressenya per part del Degà dels esdeveniments més importants de l’any 2020, amb relació al Col·legi.

Tercer. Examen i votació del compte general de despeses i ingressos de l’exercici 2020.

Quart: Proposicions.

Cinquè: Torn obert de paraules.

En l’enllaç https://icavic.cat/ca/junta-general hi trobareu el document del compte general de despeses i ingressos de l’exercici 2020 que es sotmetrà a examen i votació, per a la seva consulta, així com un formulari de confirmació voluntària d’assistència, que us demanem que empleneu i envieu als efectes de garantir una adequada organització de la reunió i el compliment de les normes i recomanacions sanitàries.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell