EJCAT i LEXNET

E-JUSTÍCIA

​​​​​​El sistema e-Justícia és l’extranet del Departament de Justícia per a la comunicació digital entre l’Administració i la representació legal dels ciutadans. És d'ús obligatori per a la presentació de demandes en l’àmbit civil, contenciós administratiu i jutjats socials de la demarcació ICAVIC. enllaç

Suport

LEXNET

​​​​​​El sistema LEXNET és el sistema de comunicació digital entre l’Administració i la representació legal dels ciutadans de la majoria de jutjats del territori espanyol segons aquest mapa de comunicacions electròniques.

Blog lexnet

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell