Deontologia

Deontologia professional

La Comissió de Deontologia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic s’ocupa dels assumptes en matèria deontològica, impulsant la promoció i l’aplicació de les normes deontològiques en les relacions professionals entre advocats i els advocats i els seus clients.

El Col·legi té la potestat sancionadora amb l’objecte de depurar possibles responsabilitats professionals de col·legiats que puguin incomplir la normativa reguladora de la deontologia professional en l’exercici de la seva activitat. La Junta de Govern exerceix la competència de control deontològic i, si escau, disciplinari per l’actuació professional dels advocats, i pot acordar, segons els supòsits, l’arxivament sense més tràmit de la queixa, la tramitació d'un expedient informatiu previ o la incoació d’un expedient disciplinari.
 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell