Notícies - col·legial

08 jul 2020

12 de Juliol #Dia de la Justícia Gratuïta #Torn d'ofici

Un any més, en reivindicació del nostre sistema de justícia gratuïta i del paper dels advocats i advocades de Torn d’Ofici, l’ICAVIC portarà a terme la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’ofici, que s'inicia avui i acaba el proper 12 de juliol, amb la programació de diferents actes

Més informació
08 jun 2020

Restabliment de l'horari habitual d'atenció a la Seu Col·legial

Horari d'atenció PRESENCIAL:

De dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores

Divendres de 8 a 15 hores

Més informació
16 abr 2020

Comunicat de la Junta de Govern ICAVIC en relació al cornonavirus de 15.04.2020

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, en relació a la recent decisió del Govern de l’Estat de procedir a l’aixecament parcial del confinament total que el dia 29 de març de 2020 va decretar per fer front a la COVID-19, i atesa la perplexitat que dita decisió ha causat en el nostre àmbit professional i l’alarma social que està provocant en la ciutadania, MANIFESTA:

Més informació
18 mar 2020

Novetats Reial decret 465/2020

Enllaç a Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que entre altres aspectes modifica la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de la Seguretat Social i tributària, fent constar expressament en l’apartat Quart que la suspensió NO s’aplicarà en els procediments administratius d'afiliació, liquidació i cotització de la Seguretat Social, així com en els terminis tributaris subjectes a normativa especial, ni afectarà, als terminis de presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. 

Més informació
16 mar 2020

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Entre altres mesures importants, destaquem la previsió de les Disposicions addicionals segona (suspensió de terminis processals), i tercera (se suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector Públic) i quatra (suspensió dels terminis de prescripció i caducitat).

Enllaç al real decreto 463/2020

Més informació
13 mar 2020

Acords Junta de Govern en relació al coronavirus

En el dia d’avui la Junta de Govern del Col·legi, reunida de forma extraordinària, ha acordat un seguit de mesures, que s’adopten i entraran en aplicació des del proper dilluns dia 16 de març, fins el dia 3 d’abril, ambdós inclosos,  sense perjudici que en funció de com s’esdevingui els fets, dites dates i mesures es puguin modificar.
Dites mesures, com sabreu, se’ns presenten necessàries d’acord amb els darrers esdeveniments, per tal que aquest Col·legi segueixi i s’adapti a totes les mesures de contenció que des de les diferents administracions s’estan adoptant. 
 

Més informació
13 mar 2020

Mesures ICAVIC sobre covid-19 coronavirus

Des del Col·legi d'Advocats de Vic ateses les darreres notícies amb relació a la propagació de la malaltia del COVID-19, i respecte a les quals el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hem realitzat diferents accions en defensa i protecció de la salut dels seus col·legiats i col·legiades i ens adherim al comunicat del Consell de l'Advocacia Catalana de data 12/03/2020.

Més informació
06 mar 2019

Convocatòria Junta General ordinària - dimecres 25 de març a les 19h.

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ha acordat celebrar la Junta General Ordinària, prevista en els articles 18 dels Estatuts Col·legials i 55 i 57 de l’Estatut General de l’Advocacia, el dimecres 25 de març de 2020, a 7 del vespre en primera convocatòria, i a 2/4 de 8 del vespre en segona convocatòria, a la seu del Col·legi, situada a la plaça Don Miquel de Clariana, núm. 2, de Vic, segons l’ordre del dia següent:

Més informació
29 gen 2020

Campanya de promoció de la Mediació

Vídeos promocionals del servei de Mediació per part de la Comissió de Mediació del Consell de l'Advocacia Catalana amb la col·laboració de la Comissió de Mediació ICAVIC.

Més informació
Banner SIGAAltermútuaMutualidadSantanderBanc de Sabadell