Notícies

30 nov 2020

Convocatòria Junta General Ordinària - dimecres 16 de desembre

Convocatòria a la Junta General Ordinària de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic que es celebrarà el dimecres dia 16 de desembre de 2020, a les 7 de la tarda en primera convocatòria, i a 2/4 de 8 del vespre en segona convocatòria, a la seu del Col·legi, situada a la plaça Don Miquel de Clariana, núm. 2, de Vic, d’acord amb els articles 18 dels Estatuts Col·legials i 55 i 57 de l’Estatut General de l’Advocacia, i amb el següent ordre del dia:

Primer. Lectura, i aprovació en el seu cas, de l’acta de la Junta General anterior.

Segon. Examen i votació del pressupost format per la Junta de Govern per a l’exercici 2021.

Tercer. Torn obert de paraules.
 

En l’enllaç https://icavic.cat/ca/junta-general hi trobareu el pressupost que es sotmetrà a examen i votació, per a la seva consulta, així com un formulari de confirmació voluntària d’assistència, que us demanem que empleneu i envieu als efectes de garantir una adequada organització de la reunió i el compliment de les normes i recomanacions sanitàries.
 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell