Notícies

16 abr 2020

Comunicat de la Junta de Govern ICAVIC en relació al cornonavirus de 15.04.2020

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, en relació a la recent decisió del Govern de l’Estat de procedir a l’aixecament parcial del confinament total que el dia 29 de març de 2020 va decretar per fer front a la COVID-19, i atesa la perplexitat que dita decisió ha causat en el nostre àmbit professional i l’alarma social que està provocant en la ciutadania, MANIFESTA:

I.- Que, segons asseguren els experts, la decisió d’aixecar parcialment en aquest moment el confinament total decretat pel RDL 10/2020, de 29 de març, per lluitar contra la pandèmia del coronavirus és inoportuna per precipitada i, en conseqüència, pot comportar un rebrot greu de la malaltia.

II .- Que, segons els pronòstics dels experts, el pic de contagis de la COVID-19 no es produirà fins d’aquí a uns dies, motiu pel qual la mesura ara adoptada de relaxació del confinament hauria d’haver esperat un temps més a ser aplicada.

III .- Que el fet que un gran nombre de treballadors i de treballadores - més d’un milió només a Catalunya - es reincorpori al seu lloc de treball, amb motiu de l’aixecament parcial del confinament, pot provocar un risc per a la seva salut i per a la dels demés, i, per extensió, una nova propagació descontrolada del virus.

IV .- Que la mesura del confinament total decretada el dia 29 de març de 2020 pel Govern de l’Estat, tot i que adoptada tardanament segons els experts, s’ha revelat encertada i efectiva, motiu pel qual l’aplaudim i considerem que com els experts exigeixen ha de mantenir-se, tota vegada que ha permès un aplanament progressiu de la corba del nombre de defuncions per coronavirus.

V .- Que tots els esforços i sacrificis que al llarg de les darreres setmanes s’han dut a terme per lluitar contra la malaltia i la seva propagació per part de la ciutadania, empreses, treballadors/es, funcionaris/àries, administracions, corporacions, ens i organismes, tant públics com privats, poden resultar inútils si es relaxen les mesures de control i prevenció que fins ara havien estat adoptades.

VI .- En aquest sentit, volem recordar els esforços que el nostre Col·legi ha realitzat des que va esclatar la pandèmia en defensa de la salut dels nostres col·legiats i col·legiades, i també de les nostres treballadores.

VII .- Volem així mateix posar en relleu l’esforç que les diverses administracions relacionades amb l’àmbit de la justícia, tant autonòmica com estatal, han dut a terme en el nostre Partit Judicial per a l’adopció, a proposta del nostre Col·legi, de mesures que permetessin, com així ha estat, que les assistències al detingut es realitzessin de forma segura des d’un punt de vista sanitari. Entre dites mesures volem destacar la de la possibilitat de realització, des de fa uns dies, de les dites assistències per videoconferència, tant a nivell policial com judicial. Agraïm públicament la bona predisposició i col·laboració demostrades per dites administracions amb el Col·legi d’Advocats de Vic.

VIII .- Que, segons algunes fonts han apuntat, els motius que haurien conduït al Govern de l’Estat a aixecar parcialment el confinament total decretat el dia 29 de març de 2020 serien de caràcter estrictament econòmic, el que de ser així ha de merèixer el més ferm rebuig, tota vegada que mai l’economia ha de passar per davant de les persones, i menys quan hi ha en joc la seva salut i, fins i tot, la vida mateixa.

IX .- Que considerem que els efectes econòmics derivats de la COVID-19, i, per extensió, del necessari confinament decretat per fer-hi front, no han de recaure exclusivament sobre les empreses i els treballadors i treballadores autònoms, com ha succeït, sinó que cal proporcionar-los els suports econòmics necessaris per fer que aquesta càrrega de responsabilitat sigui compartida.

X .- Que, per tots aquests motius, demanem al Govern de l’Estat que reconsideri i deixi sense efecte la seva decisió d’aixecar parcialment el confinament total que va decretar el dia 29 de març de 2020, i, en conseqüència, el mantingui, com així han acordat altres països del nostre entorn, als efectes de contribuir d’aquesta manera a seguir avançant en la lluita efectiva contra la pandèmia del coronavirus, i això fins que les circumstàncies no permetin aixecar paulatinament i amb plenes garanties de salut per a tota la població el referit confinament total.

 

Vic, a quinze d’abril de dos mil vint.

La Junta de Govern

 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell