Notícies

16 des 2021

Resultat eleccions renovació parcial Junta de Govern

Els resultats de les eleccions a les candidatures que es renovaven en la convocatòria d’ahir, dimecres 15 de desembre, per els càrrecs de vicedegà/na, diputat/da segon/a i diputat/da quart/a.

•    Vicedegà/na: 

Vots candidatura Sr. Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi: 164 vots, dels quals 77 són d’advocats exercents i 10 de col·legiats no exercents

Vots candidatura Sra. Judit Cunill Serralvo: 63 vots, dels quals 30 són d’advocats exercents i 3 de col·legiats no exercents

Vots candidatura Sr. Albert Font Feliu: 8 vots, dels quals 4 són d’advocats exercents i 0 de col·legiats no exercents

•    Diputat/a segon/a:

Vots candidatura Sra. Maria Assumpció Martínez Artero: 94 vots, dels quals 43 són d’advocats exercents i 8 de col·legiats no exercents.

Vots candidatura Sra. Silvana Lujan Rodríguez de León: 129 vots, dels quals 62 són d’advocats exercents i 5 de col·legiats no exercents.

•    Diputat/a quart/a

Vots candidatura Sr. Jordi Flores Soler: 103 vots, dels quals 48 són d’advocats exercents i 7 de col·legiats no exercents.

Vots candidatura Sra. Eulàlia Rius Orpinell: 124 vots, dels quals 59 són d’advocats exercents i 6 de col·legiats no exercents.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell