Notícies

06 mar 2019

Convocatòria Junta General ordinària - dimecres 25 de març a les 19h.

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic ha acordat celebrar la Junta General Ordinària, prevista en els articles 18 dels Estatuts Col·legials i 55 i 57 de l’Estatut General de l’Advocacia, el dimecres 25 de març de 2020, a 7 del vespre en primera convocatòria, i a 2/4 de 8 del vespre en segona convocatòria, a la seu del Col·legi, situada a la plaça Don Miquel de Clariana, núm. 2, de Vic, segons l’ordre del dia següent:

Primer. Lectura de l’acta de la Junta General anterior.

Segon. Ressenya per part del Degà dels esdeveniments més importants de l’any 2019, amb relació al Col·legi.

Tercer. Examen i votació del compte general de despeses i ingressos de l’exercici 2019.

Quart: Proposicions.

Cinquè: Torn obert de paraules.

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell