Notícies

26 jul 2023

La Junta de Govern ha aprovat una exempció d'una quota per maternitat/paternitat

La Junta de Govern, en sessió de 20 de juliol de 2023, ha aprovat l’exempció d’una quota col·legial a tots els col·legiats i totes les col·legiades exercents residents que hagin tingut una filla o un fill, o bé l’hagin adoptat o acollit a partir del dia 01/01/2023. 

 

Per poder tenir dret a l’exempció només cal presentar la instància signada que trobareu al la web i acreditar el naixement o adopció (aportant el corresponent certificat de naixement o adopció), dintre del termini de dos mesos naturals posteriors al part o adopció mitjançant el correu electrònic icavic@icavic.cat o portant-la personalment a la secretaria del Col·legi.

L’exempció es farà al trimestre immediatament posterior a la sol·licitud. 

Pels casos amb efectes retroactius, des de l’1 de gener de 2023 a l’1 d’agost de 2023, el termini de 2 mesos naturals per aportar la documentació, començarà a comptar des del dia 1 d’agost de 2023.


Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell