Notícies

20 oct 2020

Número de WhatsApp per a queixes i suggeriments del Jutjat

 

Per poder canalitzar i facilitar les comunicacions,  la Junta de Govern ha acordat habilitar un compte de Whatsapp per tal que es puguin comunicar de forma ràpida i immediata les incidències o males praxis que, en l’exercici de la professió diària ens trobem als Jutjats, siguin retards en la tramitació, en els assenyalaments, en l’atenció a l’advocat o al seu client, etc. 

 

A través d'aquest número de WhatsApp, els lletrats/des ICAVIC podeu enviar els missatges indicant el jutjat objecte de l'actuació judicial, el tipus de procediment i una breu explicació de la incidència.

Amb el recull d’aquestes incidències,  un cop valorades individualment i sempre respectant l’anonimat dels queixants i de les parts, es podrà conèixer quines són les mancances i els punts febles dels jutjats, analisi que donarem a còneixer, periodicament,  als responsables judicials a fi de millorar el funcionament dels jutjats del nostre partit judicial. 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell