Junta de Govern i comissions

Junta de Govern actual

Degà: Rogeli Montoliu Casals
Vicedegà: Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi
Tresorer: Rossend Arimany Soler
Diputat primer: Josep Pou Regidor
Diputada segona: Silvana Lujan Rodríguez de León
Diputat quart: Eulàlia Rius Orpinell
Bibliotecari: Pere Rius Alonso
Secretària: Anna Maria Vila Bayés

Comissions ICAVIC

Comissió de Biblioteca
Pere Rius Alonso

Comissió Casa Dou
Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi, Antoni Molas Casas, Rosa Maria Varela, Miquel Pi Costa i Judit Pou Regidor

Comissió de Català
Rogeli Montoliu Casals i Josep Pou Regidor

Comissió de Deontologia
Eulàlia Rius Orpinell 

Comissió de dret animal
Judit Pou Regidor

Comissió de Drets Fonamentals i Drets Humans
Eulàlia Rius Orpinell

Subcomissió d’Estrangeria
Anna Maria Vila Bayés

Comissió de Formació
Silvana Rodríguez de León

Comissió d’Honoraris
Josep Pou Regidor

Comissió de Mediació
Judit Pou Regidor i Susanna Espinosa Montiel

Comissió de Mútues
Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi

Comissió de Normativa 
Josep Pou Regidor

Comissió de Noves Tecnologies
Pere Rius Alonso

Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia i altres Administracions Públiques
Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi

Comissió del Torn d’Ofici
Anna Maria Vila Bayés, Silvana Rodríguez de León,  Immaculada Aliberch Fabré, Berta Chandre Jofre i Irma Moreno León

Comissió d'igualtat de gènere
Silvana Rodríguez de León

Delegat de protecció de dades
Pere Rius Alonso

 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell