Junta de Govern i comissions

Junta de Govern actual

Degà: Rogeli Montoliu Casals
Vicedegà: Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi
Diputat primer: Pere Rius Alonso
Diputada segona: Silvana Lujan Rodríguez de León
Diputat tercer: Santi Crusellas Rifà
Diputada quarta: Eulàlia Rius Orpinell
Secretària: Anna Maria Vila Bayés
Tresorer: Rossend Arimany Soler
Bibliotecària: Immaculada Roquer Sala

 

Comissions ICAVIC

Comissió de Biblioteca
Immaculada Roquer Sala

Comissió Casa Dou
Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi, Pere Rius Alonso, Santi Crusellas Rifà, Antoni Molas Casas, Miquel Pi Costa 

Comissió de llengua
Rogeli Montoliu Casals i Santi Crusellas Rifà

Comissió de Deontologia
Eulàlia Rius Orpinell 

Comissió de dret animal
Santi Crusellas Rifà

Comissió de Drets Fonamentals i Drets Humans
Eulàlia Rius Orpinell

Subcomissió d’Estrangeria
Anna Maria Vila Bayés

Comissió de Formació
Silvana Rodríguez de León

Comissió d’Honoraris
Pere Rius Alonso

Comissió de Mediació
Rossend Arimany Soler i Susanna Espinosa Montiel

Comissió de Mútues
Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi

Comissió de Normativa 
Immaculada Roquer Sala

Comissió de Tecnologies
Pere Rius Alonso

Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia i altres Administracions Públiques
Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi

Comissió del Torn d’Ofici
Anna Maria Vila Bayés, Silvana Rodríguez de León,  Immaculada Aliberch Fabré, Berta Chandre Jofre i Irma Moreno León

Comissió d'igualtat de gènere
Silvana Rodríguez de León

Delegat de protecció de dades
Pere Rius Alonso

 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell