Grup d'Advocats Joves

Presentació

El Grup d’Advocats Joves de Vic és una agrupació formada pels advocats i advocades col·legiats a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic menors de 40 anys que s’inscriguin en el Grup, i té com a finalitat facilitar la incorporació dels joves advocats en el dia a dia col·legial. Tot membre del GAJ té veu i vot dins del grup i pot participar en les activitats que s’organitzin i en pot proposar de noves.

El GAJ es reuneix normalment una vegada al mes per tal d’establir les diferents activitats lúdiques i culturals que es duran a terme durant l’any i valorar les que s’han fet, així com procurar la defensa dels interessos dels joves advocats davant el Col·legi, exposant totes les inquietuds que es plantegen i intercanviant experiències i consells entre els diferents membres del nostre Grup.

La quota per ser membre del GAJ és de 30 euros, els quals es destinen a subvencionar la majoria d’activitats que organitzen i també són una aportació per mantenir el Grup.

Organigrama

El GAJ es regeix pels seus propis Estatuts i té una comissió permanent formada per tres membres, que es renova una vegada a l’any. Actualment, la Comissió Permanent està formada pels membres següents:

Presidenta Sara Moral Doncel
Tresorera Eulàlia Rius Orpinell
Secretària Ivette López Ocaña

La Presidenta del GAJ pot assistir a la Junta del Col·legi d’Advocats, amb la possibilitat de fer arribar la veu dels més joves a la Junta de Govern, a fi que els problemes que els afecten puguin ser debatuts a la Junta. La Comissió Permanent s’encarrega de representar el GAJ dins i fora del Col·legi d’Advocats de Vic.

Contactar amb el GAJ

Si desitgeu més informació podeu dirigir-vos a la nostra Presidenta a través de l'adreça electrònica gajvic@icavic.cat o a la Secretaria del Col·legi d’Advocats de Vic.

També podeu fer un suggermiment a través del formulari següent:

El camp "Nom i cognoms" és obligatori
El camp "Número de col·legiat" és obligatori
El camp "Suggeriment" és obligatori
Aquest camp és obligatori

Per garantir la seguretat et demanem que resolguis la següent formula:

Has de resoldre el captcha correctament

Activitats

Pròximes activitats:

 

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell