Manifest #DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA #TORND'OFICI

Manifest 12/07/2020

DEFENSEM l'actual model de Justícia Gratuïta, prestat per advocats independents, organitzat pels Col·legis d'Advocats ja que garanteix l'accés dels més desfavorits al Dret de Defensa i a la tutela judicial efectiva. Aquest model s'ha mostrat eficaç i eficient per canalitzar, atendre i resoldre les demandes de milions de ciutadans a un reduït cost que representa un mínim percentatge del pressupost destinat a Justícia a Espanya.
 
2.    REIVINDIQUEM que la reforma de l'assistència jurídica gratuïta es deu dur a terme previ diàleg i consens entre el Govern, les Comunitats Autònomes i els prestataris del servei, els Col·legis d'Advocats i Procuradors, amb la finalitat de consolidar aquest model i dignificar la funció que realitzen els advocats que ho presten, ja que això repercutirà de manera directa en la seva qualitat, tot això en benefici del ciutadà usuari del servei.
 
3.    REIVINDIQUEM que la futura reforma prevegi una millora en les condicions en les quals l'advocat presta el servei: garanteixi el cobrament dels honoraris del lletrat quan porti a efecte una actuació professional; disposi la possibilitat de la seva renúncia quan faci fallida la confiança advocat-client; estableixi unes càrregues administratives raonables; afronti l'adequació i actualització dels barems conforme a l'IPC; disposi la formació i especialització dels professionals amb càrrec a fons públics; i, finalment, que existeixi col·laboració i respecte per part de les Institucions. 
 
4.    RECOLZEM les legítimes reivindicacions dels advocats que presten aquest servei públic 24 hores al dia, 365 dies a l'any en qualsevol lloc d'Espanya emparades pels Col·legis d'Advocats, últims responsables de la prestació del servei. Malgrat la reducció de barems, de la seva no revisió, en molts casos des de fa una dècada, del retard reiterat en els pagaments per part de l'Administració o de l'impagament de les actuacions efectivament prestades, els Col·legis d'Advocats i els advocats del Torn d'Ofici han garantit i garanteixen la prestació d'un servei que els ciutadans qualifiquen de molt satisfactori.
 
5.    REBUTGEM qualsevol intent de privatització del servei de Justícia Gratuïta i sol·licitem que els poders públics assumeixin amb responsabilitat la seva obligació de garantir l'efectivitat d'aquest dret i posin a la disposició d'aquest servei els fons públics necessaris per preservar el seu funcionament i avalar la seva sostenibilitat econòmica.

La Justícia Gratuïta és un servei públic que gaudeix de respatller constitucional, garanteix l'accés a la defensa i a la tutela judicial efectiva de les persones que manquen de recursos econòmics i dels col·lectius més desprotegits i vulnerables. Gràcies als advocats i advocades dels Col·legis d'Advocats funciona amb eficiència i eficàcia contribuint a mantenir la pau social. Valorar-la, defensar-la, millorar la seva qualitat i apropar-la als ciutadans és un objectiu bàsic i irrenunciable de l'Advocacia.
 
.

Banner SIGAAltermútuaMutualidadSantanderBanc de Sabadell