Notícies

12 nov 2018

Seu Judicial electrònica de Catalunya

Us adjuntem l’Ordre dictada pel Departament de Justícia i publicada avui al
DOCG per crear i implementar la Seu judicial electrònica de Catalunya.
 

 

Veureu que crea el portal electrònic a través del qual els ciutadans i
professionals de la justícia podran accedir a la informació, als procediments i
als serveis electrònics de l’Administració de justícia a Catalunya.
A través de la Seu judicial electrònica de Catalunya es podran realitzar totes
les actuacions, els procediments i els serveis que requereixin l’autenticació de
l’Administració de justícia o dels ciutadans i professionals en les seves relacions
amb aquesta Administració per mitjans electrònics, així com aquelles altres
actuacions que s’hagin inclòs en el seu domini.
També es podrà accedir a totes les seus i subseus judicials electròniques
creades dins del territori de l’Estat, mitjançant el punt d’accés general de
l’Administració de justícia.

Banner SIGAAltermútuaMutualidadBanc de Sabadell