Notícies

08 mar 2024

Informació novetats Mutualitats - març 2024

Us fem ressò de notícies publicades en els mitjans de comunicació sobre l’anunci de la Ministra d’Inclusió, Seguretat social, Elma Saiz sobre la situació actual de les mutualitats alternatives:
 


-    S’establirà “l’obligatorietat” que els autònoms col·legiats s’hagin de donar d’alta al Règim Especial de treballadors Autònoms (RETA), eliminant l’opció de cobertura alternativa amb una mutualitat per a les noves altes des del 2027. (modificant la Disposició addicional 18 de la Llei General de la Seguretat Social relativa a l’enquadrament dels professionals col·legiats)
-    Paral·lelament s'incrementarà progressivament l'import de les quotes  des del 80% actual fins al 100% de la base mínima de l'escala general del Règim d'Autònoms. «Es tracta d'equiparar les aportacions de la mutualitat alternativa amb les cotitzacions del RETA, cosa que permetrà millorar les prestacions dels mutualistes», va afegir.
-    D'altra banda, es reconeixerà els mutualistes anteriors al 1996, «en situació actual de vulnerabilitat», la possibilitat d'optar per la conversió del capital acumulat en la mutualitat en períodes cotitzats amb la base mínima al RETA. Aquest capital serà transferit a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Per fer-ho possible, la ministra va concretar que es realitzarà un canvi legislatiu també de la Llei General de Seguretat Social i un posterior desenvolupament reglamentari que reguli condicions i procediment.
El Col·legi, contribuirà a defensar que els col·legiats mutualistes que hagin contribuït el mínim legal exigit puguin percebre una pensió mínima garantida equivalent a la pensió mínima de la Seguretat Social en les mateixes condicions.
Vic, 8 de març de 2024

Banner SIGAAlter Mútua dels Advocats i AdvocadesMutualidadBanc de Sabadell