1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Registre de mediadors

 

Qui pot ser mediador/a?

Pot exercir com a mediador o mediadora, la persona física que té, com a formació bàsica, un títol universitari oficialformació específica en mediació i experiència professional. A més, ha d’estar col·legiada en el col·legi professional corresponent en el cas que es tracti d’una titulació col·legiada, o prestar serveis com a mediador o mediadora a l’Administració Pública.

Què has de fer en cas de voler formar part de la llista de mediadors i mediadores del Col·legi d’Advocats de Vic, i del registre de Mediadors del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya?

En el cas d’estar interessat/da en formar part de la llista oficial de mediadors i mediadores que periòdicament actualitza el Col·legi, cal que ens ho facis saber i ens enviïs les següents dades:

Els requisits que has de complir i acreditar són els següents:

  1.  L'acreditació de la formació necessària d’acord amb el que estableix el Decret 139/2002. Cal una formació específica impartida pels col·legis professionals o per centres docents universitaris degudament homologada pel Centre consistent en cursos d'una durada mínima de 200 hores, que han de superar-se amb una assistència mínima del 80%. (Cursos homologats).
  2. Estar col·legiat en algun dels col·legis professionals esmentats en l’article 2 del Decret 139/2002. (Col·legis acreditats).
  3. Les persones que compleixen els requisits d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 1/2001 i volen exercir la funció de mediació regulada per aquesta Llei s’han d’inscriure al registre del col·legi professional al qual pertanyen. Els col·legis professionals traslladen les inscripcions al registre del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya que té inscrits tots els professionals.

 

 Accés registre de mediadors de la Generalitat de Catalunya

 

 

Accés al registre

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies