1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

CURS DE SUCCESSIONS

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

Dies15, 21 i 22 de novembre de 16 a 19 hores

a l’aula de formació del Col·legi d’Advocats de Vic

 

(places limitades)

 

PONENTS

 

Sr. Ramon Pratdesaba i Ricard, reconegut advocat i especialista.

Sr. Alejandro Ebrat i Picart, reconegut advocat i especialista.

 

PREU

 

Presencial Col·legiats CICAC: 90 € curs complerts

                                               35€ sessió individual

No col·legiat: 95 € curs complert

         40 € sessió individual

Videostreaming: 90€ curs complert

                           35€ sessió individual

 

PROGRAMA

 

Sessió 15 de novembre

1.- Benvinguda i Presentació de la sessió.

 

2.- Necessitat d’una visió àmplia i transversal del fenomen successori: els documents notarials d’autotutela, el poder preventiu i les voluntats anticipades.

 

3.- La coexistència a l’Estat Espanyol de diversos ordenaments i el veïnatge civil com a punt de connexió.

 

4.- Les successions amb elements d’estrangeria. Qüestions de dret internacional privat de les Successions. El reglament  europeu i del Consell de Europa UE 650/ 2.012. El títol successori europeu.

 

5.- Fonaments,  Límits i els Principis del Dret de Successions de Catalunya. El Dret civil de Catalunya com a Dret Comú, especial referència a la seva aplicació.

 

Els títols successoris.

 

6.- Els testaments, els codicils i memòries testamentaries. Les formes testamentàries i la seva interpretació i eficàcia. Nul·litat i ineficàcia del testament.

 

7.- Els pactes successoris. Concepte, tipologia (títol universal i particular)  avantatges, riscos i cauteles.

 

8.- Referència a les donacions per causa de mort.

 

Subjectes i objectes de la successió.

 

9.- Successió a títol particular i universal:  hereu i legatari.

 

10.-  Les disposicions fiduciàries en el Dret Civil de Catalunya. Els fideïcomisos. Fideïcomís de residu (art. 426-5.1 CCAT ) no és el mateix que la  Substitució preventiva de residu (art. 426-59 CCCAT.)

 

11.- El marmessor.

 

12.- Capacitat per a succeir.  

 

13.- L’Acceptació de l’herència: Expressa (art. 469-4 CCCAT.) i Tàcita (art. 469-5 CCCAT.) Referència a les conseqüències de l’acceptació en front dels creditors del causant. El principi de confusió dels patrimonis.

 

Aspectes Successoris de la nova regulació de la Jurisdicció Voluntària, la llei 15/2.015. La interrogatio in iure. (art. 461-12 CCCAT.)

 

L’acceptació a benefici d’inventari.

 

La possibilitat de la repudiació de l’herència i els seus efectes (art. 469-6 CCCAT.)

 

Les substitucions hereditàries: Vulgar, pupil·lar i exemplar. Dret de representació. IUS Transmissions. La possibilitat del concurs de la herència.

 

Els llegats.

 

14.-  Les classes de llegats. Eficàcia i Ineficàcia. Llegat de diners: càrregues dels llegats (art. 427-27.2 CCCAT.

La defensa i la reclamació dels llegats: Procediments registrals i de Jurisdicció voluntària.

Pensió d’aliments a la que estava obligat a pagar el difunt continuarà a càrrec de l’hereu (Art. 240-7 CCCAT.)

 

Sessió 21 de novembre

 

La Successió Intestada.

 

15.- Les disposicions generals. El dret de representació i la divisió de l’herència. L’ordre de succeir. La successió del cònjuge vidu i el convivent en parella estable. 

 

La successió en cas d’adopció.

 

La llegítima.

 

16.- Concepte i còmput. Protecció i reclamació judicial.  Els pactes de renúncia a la Llegítima futura.

 

17.- Els drets familiars per causa de la successió i els drets successoris del  cònjuge i la parella de fet. L’any de plor. La quarta vidual.

 

L’adquisició de l’herència.

 

18.- Moment de l’adquisició (art. 411-5 CCCat.). Retroacció al moment de la delació. La comunitat hereditària (art. 463-1 CCCat.). La partició (ordenada pel causant: art. 464-1 CCCAT; arbitral o judicial: art. 464-7 CCCAT.) i la col·lació (art. 464-17 CCCAT: Relacionar-lo amb la legítima art. 451-8.1 i .2 CCCat.; així com art. 451-4 CCCAT.). La divisió judicial de l’herència. La Partició judicial de l’herència: El comptador- partidor.

 

La Tutela Processaldels drets successoris.

 

19.- Les accions de protecció del dret a l’herència.

 

20.- La rescissió per lesió en l’àmbit successori. (Article 464-13 i -14 CCCat.)

 

21.- La mediació en el conflicte successori. (Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat). L’arbitratge en la partició de l’herència (art. 464-7 CCCat.)

 

Sessió 22 de novembre

 

IMPOST SUCCESSIONS I DONACIONS A CATALUNYA

 

1.- LEGISLACIÓ BÀSICA.

 

2.- HERÈNCIES

- Supòsits de tributació

- Obligació personal i real de contribuir.

- Lloc de tributació.

- Liquidació de l’ Impost.

- Inventari. Addició de béns. Presumpcions. Càrregues, deutes i despeses de l’impost

- Reduccions. Generals. L’habitatge habitual. Participacions  empreses i empresa individual.

- Determinació de la quota. Bonificacions

 

3.- DONACIONS

- Obligació personal i real de contribuir.

- Lloc de tributació.

- Reduccions. Generals. L’habitatge habitual. Participació d’ empreses, empresa individual.

- Determinació de la quota. Bonificacions

- Supòsits de tributació.

 

4.- ASPECTES CONFLICTIUS DE L’ IMPOST.

- Principal fonts de renta

- Grup familiar

- Període en el que es té en compte el compliment dels requisits.

 - Retribució de l’administrador. Cessament funcions

- Patrimonialitat sobrevinguda

- Empreses d’ arrendaments.

- Regla de manteniment

- Aixovar

TRÀMITS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

 

Omplir el formulari d’inscripció, i enviar-ho signat per correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. o per fax (938861966). El termini s’acaba el 14 de novembre a les 14.00h o al exhaurir les places.

programa

formulari d'inscripció

 

Aquest lloc utilitza la política de Cookies Veure política de Cookies